SC PANALIM SRL

Adresa : str. Selimbarului nr. 109,
Loc. Cisnadie - 555300
Jud. Sibiu, Romania

Mobil: 0743 134 720
Tel: 0269 561 777
Fax: 0269 561 663 
Email: contact @ panalim.ro

             gdpr @ panalim.roCEC AGENTIA CISNADIE
IBAN: RO86CECESB0530RON0970668


ING BANK SIBIU
IBAN: RO32INGB0000999908503258


CONT EURO:
IBAN : RO80INGB0000999909389556
ING BANK

J32/31/1994

RO 6531613

Capital social : 150.000 lei


 


 

 
Nota de informare privind protectia datelor personale:

Datele furnizate de tine în cursul navigarii acestui website pot fi utilizate de Panalim SRL si sunt prelucrate în scopul promovãrii si îmbunãtãtirii serviciilor sale. Prin acordul tãu exprimat prin accesarea si utilizarea www.fixdistribution.ro datele tale cu caracter personal si orice alte informatii furnizate de tine pot fi prelucrate si utilizate de Panalim SRL în orice activitãti si scopuri legate de marketing, cât si în scopul realizãrii unui interes legitim al Panalim SRL, pentru constituire de baze de date si utilizarea acestora oricare ar fi ele. Datele cu caracter personal furnizate de tine constau din : informatiile referitoare la o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã. Asemenea informatii cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal, numãrul de telefon, sex, vârsta, orice informatie privind folosirea produselor si serviciilor Panalim SRL, cât si orice informatie furnizatã de tine care este prelucratã si introdusã în baza noastrã de date.

Dacã nu esti de acord cu conditiile de utilizare de cãtre tine a website-ului si a datelor cu caracter personal de cãtre Panalim SRL , nu mai utiliza acest web site.

Daca intri pe site în sectiuni unde se deruleaza aplicatii speciale , înainte de a le folosi, te rugam sa citesti cu atentie termenii si conditiile speciale de utilizare a acestora.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Panalim SRL îti aduce la cunostinta ca beneficiezi de drepturile prevazute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, pe care le poti exercita printr-o cerere scrisa, semnata si datata, pe adresa Str. Selimbarului nr. 109, Cisnadie - SibiuPentru orice nelãmurire cu privire la utilizarea site-ului www.fixdistribution.ro cât si la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, poti apela 0740 / 632146 - Cosmin Petru Responsabil GDPR Panalim SRL. De asemenea, prin accesarea si utilizarea site-ului www.panalim.ro îti exprimi consimtãmântul în sensul primirii de apeluri , mesaje text (SMS) sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de si/sau prin intermediul Panalim SRL.

 

 

S.C. PANALIM S.R.L.

Adresa
Str. Selimbarului Nr. 109, Cisnadie - 555300
Sibiu, Romania

Telefon
 
0269 561 777
Fax
0269 561 663
 

E-mail    contact@panalim.ro
                gdpr@panalim.ro